Taking too long? Close loading screen.

Wywiadownia gospodarcza

Pozyskujemy informacje realne i rzetelne, ponieważ nie opieramy się tylko na bazach danych, ale sami przeprowadzamy rozpoznanie i ustalenia w tzw. terenie, weryfikując dane oficjalne z faktycznymi. Pozyskujemy w tym celu osobowe źródła informacji np. obecnych lub byłych pracowników czy kontrahentów. Sprawdzenie obejmuje podmioty gospodarcze w UE, Ukrainie, Rosji, ZEA, UK, USA.

W wyniku współpracy z Delta Group 4, klient otrzymuje raport handlowy, który może zawierać informacje n/t.:

  • szczegółowych danych finansowych i rejestrowych;
  • opis działalności przedsiębiorstwa,
  • określenie kondycji finansowej i ryzyka współpracy,
  • powiązań kapitałowych i osobowych firmy,
  • faktycznego beneficjenta
  • aktywów i pasywów osób zarządzających i decyzyjnych
  • rekomendacji wiarygodności firmy,
  • danych historycznych pozwalające na dostrzeżenie tendencji wzrostowych lub spadkowych,

import aut z usa