Taking too long? Close loading screen.

Ochrona informacji i zabezpieczenie kontr inwigilacyjne

Technicy Delta Group 4 przeprowadzają sprawdzenia pomieszczeń, urządzeń telekomunikacyjnych i pojazdów w aspekcie możliwych kanałów wycieku informacji, wykrywając nieuprawnione urządzenia.

Klient otrzymuje rekomendację w zakresie sposobu zachowania i postępowania, czy ewentualnego doposażenia w środki ochrony technicznej i elektronicznej.

import aut z usa